[Others] comments and suggestions
Tofloor
poster avatar
i***p@gmail.com
deepin
2023-05-16 06:04
Author

Deepin 23:

  1. W instalatorze występuje błąd, który powoduje obcinanie etykiet podczas wybierania rozmiaru partycji. załączam zdjęcie. Błąd występuje w języku polskim i prawdopodobnie także w innych.
  2. Godzina i data na pasku zadań mogłyby być bardziej widoczne.
  3. Ikonę menedżera plików można łatwo pomylić z programem pocztowym. Może warto go przeprojektować.
  4. Brak wyboru konta Microsoft w programie Poczta to duża strata. Konfigurowanie konta Google i dodawanie innych kont niedostępnych na liście wyboru aplikacji jest trudne dla początkującego.
  5. W widoku wielozadaniowości fajnie byłoby mieć aktualną tapetę jako rozmyte tło.
  6. Deepin 23 to duże ulepszenie w porównaniu do poprzednich wersji, więc moją sugestią jest zintegrowanie komunikacji z ChatGPT poprzez przyjazną dla użytkownika aplikację. Ta sama sugestia dotyczy integracji z Wikipedią.
  7. Przy wyborze wyłączenia lub ponownego uruchomienia komputera dobrze byłoby również rozmyć bieżące tło.

Dziękujemy za ciężką pracę nad tym wspaniałym systemem.

Zrzut ekranu_20230515_154355_Galeria.jpg

Reply Favorite View the author
All Replies
𝓜𝓻.⠀𝓦𝓪𝓲
deepin
2023-05-18 21:02
#1

May I know what language you have used in your post?

Reply View the author
i***p@gmail.com
deepin
2023-05-19 12:23
#2

I apologize for my mistake

Deepin 23:

There is an error in the installer that causes label truncation when selecting the partition size. I am attaching a picture. The error occurs in Polish language and probably in others as well.
The time and date on the taskbar could be more visible.
The file manager icon can easily be mistaken for an email program. It may be worth redesigning it.
The lack of Microsoft account option in the Mail app is a big loss. Configuring a Google account and adding other accounts not available in the app's selection list is difficult for beginners.
It would be nice to have the current wallpaper as a blurred background in the multitasking view.
Deepin 23 is a significant improvement compared to previous versions, so my suggestion is to integrate ChatGPT communication through a user-friendly application. The same suggestion applies to integration with Wikipedia.
When selecting shut down or restart on the computer, it would be good to also blur the current background.
Thank you for your hard work on this wonderful system.

Reply View the author
raspin
deepin
2023-06-17 14:01
#3

Dla deepina 20 instniał już wątek poruszający tego typu problemy interfejsu, których wciąż jest stosunkowo dużo. https://github.com/linuxdeepin/developer-center/issues/3307

Jeśli chciałbyś wesprzeć rozwój projektu, to polecam zebrać więcej tego typu problemów i utworzyć nowy wątek dla wersji 23. Osobiście polecam poczekać aż wyjdzie beta 2, gdzie deweloperzy będą się bardziej skupiać na tego typu rzeczach.

Reply View the author
bronzepsycho
deepin
2023-07-03 18:55
#4
The user is banned, and the content is hidden.